Futsal Nieuwegein

  Futsal    I    Reglement    I   Sanctietabel

  Het Bestuur:

  • Voorzitter - Marco Jansen ai
  • Competitieleiding - Swen de Haan ai
  • Secretaris - Dennis Spies ai
  • Penningmeester - Vacant
  • Scheidsrechterscoördinator - Christ Jansen 
  • Strafzaken - Marcel Verschuur
  • Public Relations - Vacant

  Taken bestuurders

  Voorzitter: Algemeen coördinator, onderhoud o.a. de contacten met de gemeente, de beheerders van de sporthallen, kamer van koophandel en de bank.

  Competitieleiding: Verzorgt de administratie van de spelerspassen. Verzorgt het wedstrijdschema en doet de coördinatie met de teams. Verwerkt de standenlijsten.

  Secretaris: Notuleert tijdens vergaderingen, organiseert en plant nieuwe vergaderingen, verzorgt de reserveringen en de locatie van de vergaderingen.

  Penningmeester: De penningmeester beheert de geldmiddelen en draagt zorg voor een inzichtelijke en open administratie en boekhouding van de inkomsten en uitgaven, waaruit snel een stand van zaken kan worden verkregen. Hij geeft regelmatig de stand van financiële zaken door aan het bestuur. De penningmeester draagt zorg voor tijdige betalingen van de aan de vereniging geleverde diensten of goederen. Hij draagt zorg voor de inning van de contributie.

  Kascommisie: De kascommissie is aangesteld en gemachtigd om controle uit te voeren op het betalingsverkeer van Futsal Nieuwegein. 

  Scheidsrechterscoördinator: Draagt zorg voor het scheidsrechtersschema. Onderhoud de contacten met de scheidsrechters en belegt minimaal twee keer per seizoen een scheidsrechtersvergadering.

  Strafzaken: Bepaling van straffen en boetes. Behandelt eventuele beroepen.

  Public Relations: Het werven en onderhouden van de contacten met de sponsoren. Zorg dragen voor publicaties in de regionale dagbladen en op teletekst.

  Website: Het beheren en onderhouden van de website.

  © 2017 Futsal Nieuwegein