Futsal Nieuwegein

  Futsal    I    Reglement    I   Sanctietabel

  Algemeen Reglement

  De bal:
  De bal moet bolvormig zijn. De buitenbekleding moet van leer of van een ander goed gekeurd materiaal zijn. De omtrek van de bal mag niet minder zijn dan 62 cm en niet meer dan 64 cm. Tijdens de wedstrijd mag alleen met toestemming van de scheidsrechter een andere bal in het spel gebracht worden. In de Futsal Nieuwegein competitie wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde "plofbal".

  Het team: 
  Een team bestaat uit maximaal 5 veldspelers, 7 wisselspelers en een coach. Elke speler die zich in het veld of op de bank begeeft moet door Futsal Nieuwegein gerechtigd zijn om deel te mogen nemen aan de competitie. Men is gerechtigd als er een Futsal Nieuwegein spelerspas overhandigd kan worden. Een wedstrijd wordt gespeeld door twee teams elk bestaande uit max. 5 spelers waarvan één de doelverdediger moet zijn. De verplichte uitrusting van een speler bestaat uit een shirt, korte broek, kousen en zaalschoenen met een blanke zool, rugnummers zijn verplicht. De doelverdediger mag een lange broek dragen. Bij de keeper moet de kleur van het shirt duidelijk verschillen van welke speler dan ook. Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler, dit geldt oa. voor alle sieraden. 

  De scheidsrechter:

  Elke wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter. De scheidsrechter wordt hierbij geassisteerd door de zaalwacht » LINK. Voor meer informatie verwijst Futsal Nieuwegein u ook naar de infomap. De scheidsrechter houdt de hand aan de spelregels en neemt zijn beslissingen volgens het reglement van de KNVB. Daar waar onduidelijkheden zijn kan naar de mening van de zaalwacht gevraagd worden.

  De doelverdediger:
  Het terugspelen van de bal op de doelverdediger is gebonden aan regels, zie hiervoor de spelregels. Nadat de doelverdediger de bal tijdens het spel in zijn bezit heeft gekregen dient hij de bal, zolang de keeper op de eigen speelhelft is, binnen 4 seconde weg te spelen.

  Update 2016: Alle voortzettingen vanuit de keeper mag de bal bal niet meer terug. Mits de bal uit is geweest of aangeraakt door de tegenstander. De keeper wordt een volwaardiger speler als deze de middenlijn voorbij is en zich bevind op de speelhelft van de tegenstander.

  Algemeen:
  De duur van een wedstrijd is 50 min. verdeeld in 2 gelijke helften van 25 minuten.

  Statuten:

  STATUTEN Futsal Nieuwegein


  Reglement Futsal Nieuwegein

  Zaalwacht:
  Elk team dat deelneemt aan de Futsal Nieuwegein competitie verplicht zich om, volgens rooster, deel te nemen aan zaalwacht. Bij het niet op komen dagen van de zaalwacht zal er een sanctie worden opgelegd. Tevens is de zaalwacht verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de wedstrijdformulieren. Bij het niet op tijd inleveren van deze formulieren zal ook hier een sanctie worden opgelegd. Bij het niet aanwezig zijn van een zaalwacht is het thuisspelende team dat als laatste speelt degene die de formulieren in moet leveren. Bij het niet komen opdagen als zaalwacht staat een sanctie.

  Alcohol en drugs:
  Het nuttigen van alcoholische dranken en of drugs tijdens of voor de wedstrijd is verboden. Bij het constateren hiervan is de scheidsrechter gemachtigd een speler of coach te verwijderen uit de zaal.

  Verzuim:
  Voor het niet komen opdagen als team bij een wedstrijd staat een sanctie, zie sanctietabel. De drie punten gaan naar het team dat wel is komen opdagen. Het team welke verzuimd krijgt als sportiviteitscijfer een één en drie punten in mindering.

  Wisselen van team:
  Tijdens de competitie is het als speler toegestaan te wisselen van team. Het wisselen van team kan tot uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de competitie. Voor het wisselen van team wordt door Futsal Nieuwegein administratie kosten in rekening gebracht. 

  Speelgerechtigheid:
  Een speler zonder spelerspas is niet speelgerechtigd. Als een team toch een speler opstelt zonder spelerspas wordt deze wedstrijd reglementair met drie nul verloren, in combinatie met een een geldboete van € 35,- euro. Zoals vermeld in de spelersmap hoofdstuk 3.3.3. Het is aan de zaalwacht om hier op toe te zien. Futsal Nieuwegein is een competitie voor senioren. De minimum leeftijd om deel te kunnen nemen is 18 jaar

  Spelerskaart:
  Een spelerskaart (en of een tijdelijke spelerskaart) kan aangevraagd worden van maandag tot en met vrijdag. Het aanvragen van een spelerskaart moet via de website. Het uitgangspunt is dat een spelerskaart in de sporthal wordt overhandigd. Voor elke spelerspas boven de twaalfde spelerspas zullen door Futsal Nieuwegein administratie kosten in rekening worden gebracht, van € 12,50 euro.

  Futsal Nieuwegein maakt geen afspraken met teams over het mogelijk opstellen van spelers, waarvan de spelerskaart nog gemaakt dient te worden! Wel worden er door Futsal Nieuwegein tijdelijke spelerspassen uitgegeven. Over het gebruik van deze spelerspassen worden strikte afspraken met de desbetreffende teams gemaakt. De tijdelijke spelerspassen zijn te herkennen aan de witte kleur, twee weken geldig en is voorzien van een handtekening, van de wedstrijdleiding. Het is verplicht om binnen deze twee weken de tijdelijke spelerspas om te zetten in een vaste spelerspas.

  Uitgereikte spelerspassen blijven eigendom van Futsal Nieuwegein. Spelerspassen moeten aan het einde van de loopduur weer ingeleverd worden. Ook indien een speler stopt moet de spelerspas ingeleverd worden. Een speler kan pas overstappen naar een nieuw team indien zijn spelerspas is ingeleverd. Voor het niet inleveren van de spelerspas staat een sanctie van 7,50 euro per spelerspas.

  Spelerskaart coach:
  Tijdens de wedstrijd mogen er alleen spelers en coaches op de bank zitten welke in het bezit zijn van een spelerskaart. De coaches tellen wel mee bij de 12 spelers waarvoor elk team kosteloos een spelerskaart kan laten maken. Een (nieuwe) spelerskaart kan aangevraagd worden via de website.

  Rode kaart:
  Als een speler gedurende een wedstrijd een rode kaart krijgt opgelegd dan is deze speler in ieder geval de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Ook krijgt de speler een geldboete. De teams dienen zelf rekening te houden met de schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd! Indien de speler de eerstvolgende wedstrijd toch wordt opgesteld, dan is deze wedstrijd automatisch verloren! De strafcommissie doet een uitspraak over de uiteindelijke straf. De strafcommissie wordt voorgezeten door Marcel Verschuur, vragen omtrent dit onderwerp kunt u aan hem stellen via onze contact pagina.

  Gele kaart
  Zodra een speler drie gele kaarten heeft geïncasseerd, dan is deze speler in ieder geval de eerstvolgende wedstrijd geschorst en krijgt hij een geldboete. Net zoals bij de rode kaart dienen de teams hier zelf rekening mee te houden! Indien de speler toch de eerstvolgende wedstrijd wordt opgesteld dan is deze wedstrijd automatisch verloren!

  Reserve Shirts
  Elk team is verplicht om in het bezit te zijn van reserve shirts. Indien twee teams met dezelfde kleur shirts spelen, dat is het thuis spelende team verplicht om een ander kleur shirt aan te trekken. Dit ook voor shirts welke dezelfde uitstraling hebben, ook al zijn de kleuren niet helemaal hetzelfde. Een hesje of een t-shirts is eventueel een goed alternatief, indien reserve shirts niet beschikbaar zijn.


  Algemeen Reglement

  Futsal Nieuwegein heeft een regelement opgesteld. Futsal Nieuwegein gaat ervan uit (lees: verplicht) dat elk lid van de vereniging op de hoogte is van het algemeen regelement. Klik op de » LINK om het algemeen regelement door te lezen.

  Aanvulling en wijzigingen op de (KNVB) spelregels 2011:
  Met ingang van het seizoen 2011/'12 zijn er door de KNVB een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd. Zowel de spelers als de scheidsrechters dienen hiervan op de hoogte te zijn. De belangrijkste wijzingen onderstaand, lees ook even het het document van de KNVB zelf door.

  Aanvulling op de spelregels seizoen 2011/2012 » LINK  

  • Bij een intrap hoeft de bal niet meer op de lijn te liggen. Een speler mag de bal tot 25 cm achter de lijn leggen.
  • Indien een speler bij het nemen van een hoekschop langer wacht dan 4 seconde is het een keepers bal.
  • Bij het nemen van de aftrap mag er niet direct gescoord worden.


  KNVB Reglement:

  Futsal Nieuwegein hanteert het reglement van de KNVB als leidraad voor de Nieuwegeinse competitie » LINK 

  Strafrapport:

  Indien er tijdens een wedstrijd een straf wordt uitgedeeld, een incident plaats vind, etc. dan kan Futsal Nieuwegein verlangen dat de zittende zaalwacht een "Strafrapport" invult. Dit is een rapport wat het bestuur, met in het bijzonder de strafcommissie, meer duidelijkheid moet bieden bij het nemen van een objectieve beslissing tot strafbepaling. Dit formulier kan vanaf de website worden uitgeprint. » LINK 


  STATUTEN Futsal Nieuwegein

   

   

   

  © 2017 Futsal Nieuwegein