Futsal Nieuwegein

  Futsal    I    Reglement    I   Sanctietabel

  Straftabel schorsingen en sancties

  Deze tabel behoort als bijlage bij het Strafreglement van de vereniging Futsal Nieuwegein. In deze tabel staan de uitgangspunten voor de Strafcommissie vermeld voor het opleggen van straffen. Voor de met * gemerkte straffen geldt dat de schorsing direct ingaat als een voorlopige schorsing. De betrokkene mag de eerstvolgende wedstrijd(en) niet spelen, tenzij schriftelijk anders bepaalt door de Strafcommissie.

   

  Individuele overtreding Aantal wedstrijden schorsing Sanctie
  3 gele kaarten gedurende het verenigingsjaar* 1 wedstrijd € 10,00
  4 gele kaarten gedurende het verenigingsjaar* 1 wedstrijd € 20,00
  5 gele kaarten gedurende het verenigingsjaar* 4 wedstrijden € 40,00
  6 gele kaarten gedurende het verenigingsjaar* Royement (min 1 jaar) € 50,00
  Rode kaart* min. 1 wedstrijd € 15,00
  3 rode kaarten gedurende het verenigingsjaar* Royement (min 1 jaar)  
  Een gewelddadige handeling of ernstig gemeen spel* min. 4 wedstrijden

  € 50,00

  Op grove wijze onderuithalen van    
  een speler* min. 2 wedstrijden € 25,00
  Bal in het gezicht gooien/duwen    
  van een speler of scheidsrechter* min. 3 wedstrijden € 25,00
  Trappen, slaan, bedreigen,    
  kniestoot, kopstoot, elleboogstoot,    
  spuwen t.o.v. een lid of scheidsrechter van de vereniging* min. 6 wedstrijden € 50,00
  Varianten van bovengenoemde punten of niet nader genoemde calamiteiten* min. 2 wedstrijden € 25,00
  Overtreden van de omgangsvormen zoals omschreven in artikel 17 van het Algemeen reglement schorsing tot royement € 50,00
  Het doen van valse aangifte zoals bedoeld in artikel 6 lid 10 van het Strafreglement min. 4 wedstrijden € 25,00
  Het niet naar waarheid afleggen van een verklaring zoals bedoeld in artikel 10 lid 6 van het Strafreglement min. 4 wedstrijden € 25,00
  Het niet voldoen van de opgelegde sanctie als speler schorsing tot royement  

   

  Team overtreding Opmerking Sanctie
  Bij het niet voldoen van zaalwacht Bij herhaling royement € 25,00 per
      gemiste wedstrijd
  Niet of niet op tijd inleveren van wedstrijdformulieren   € 10,00
  Bij het niet leveren van een lid voor de Kascommissie Bij herhaling royement € 100,00
  Niet spelen van een wedstrijd als team 5-0 verlies en 3 punten in mindering € 40,00
  Niet binnen 10 minuten na aanvangstijdstip van de wedstrijd gereed zijn als team 5-0 verlies en 3 punten in mindering € 40,00
  Het onrechtmatig opstellen van een speler 3 punten in mindering € 35,00
  Niet tijdig omzetten van een tijdelijke spelerspas   € 50,00
  Indien een team gedurende een verenigingsjaar voor de 2e maal het cijfer vier (4) als sportiviteitcijfer krijgt Royement  
  Het niet voldoen van de opgelegde sanctie als team schorsing tot royement  

   

  Opmerking: Bij uitsluiting van een team en of speler is geen restitutie mogelijk.

  Opmerking: Een speler is pas speelgerechtigd na het uitzitten van de schorsing en het voldoen van de opgelegde sanctie.

  © 2017 Futsal Nieuwegein